PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Nama : LUKAS DWIANTARA
Perguruan Tinggi : ASM Marsudirini Santa Maria
Program Studi : Sekretari
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : AktifNo. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2002 MKDK622 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
2 Ganjil 2002 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
3 Ganjil 2002 MKK330 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 06 ASM Marsudirini Santa Maria
4 Ganjil 2002 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
5 Ganjil 2002 MKDK217 MENGETIK MANUAL I 04 ASM Marsudirini Santa Maria
6 Ganjil 2002 MKK330 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
7 Genap 2002 MKK641 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
8 Genap 2002 MKDK622 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
9 Genap 2002 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
10 Genap 2002 MKK431 PRAKTEK KESEKRETARISAN 05 ASM Marsudirini Santa Maria
11 Genap 2002 MKK431 PRAKTEK KESEKRETARISAN 04 ASM Marsudirini Santa Maria
12 Genap 2002 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
13 Genap 2002 MKK641 MANAJEMEN PERBEKALAN 04 ASM Marsudirini Santa Maria
14 Ganjil 2003 MKK330 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
15 Ganjil 2003 SKK316 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 00 ASM Marsudirini Santa Maria
16 Ganjil 2003 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
17 Ganjil 2003 MKDK622 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
18 Ganjil 2003 SKK316 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
19 Ganjil 2003 SKK316 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 04 ASM Marsudirini Santa Maria
20 Genap 2003 MKDK622 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
21 Genap 2003 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
22 Genap 2003 MKK641 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
23 Genap 2003 SKK308 MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA 03 ASM Marsudirini Santa Maria
24 Genap 2003 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
25 Ganjil 2004 SKK316 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
26 Ganjil 2004 MKDK622 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
27 Ganjil 2004 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
28 Ganjil 2004 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
29 Ganjil 2004 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
30 Ganjil 2004 MKK330 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
31 Ganjil 2004 SKB139 MENGETIK MANUAL 02 ASM Marsudirini Santa Maria
32 Ganjil 2004 MKDK217 MENGETIK MANUAL I 02 ASM Marsudirini Santa Maria
33 Ganjil 2004 MKK431 PRAKTEK KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
34 Genap 2004 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
35 Genap 2004 SKK617 PRAKTIKUM KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
36 Genap 2004 SKK617 PRAKTIKUM KESEKRETARISAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
37 Genap 2004 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
38 Genap 2004 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
39 Genap 2004 MKK431 PRAKTEK KESEKRETARISAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
40 Genap 2004 MKK542 MANAJEMEN KEUANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
41 Genap 2004 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
42 Genap 2004 MKDK622 KULIAH KERJA LAPANGAN 00 ASM Marsudirini Santa Maria
43 Genap 2004 MKK641 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
44 Genap 2004 MKK330 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
45 Genap 2004 MKK641 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
46 Genap 2004 MKK641 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
47 Genap 2004 MKDK622 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
48 Genap 2004 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
49 Genap 2004 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
50 Ganjil 2005 SKB139 MENGETIK MANUAL 01 ASM Marsudirini Santa Maria
51 Ganjil 2005 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
52 Ganjil 2005 MKDK622 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
53 Ganjil 2005 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
54 Ganjil 2005 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
55 Ganjil 2005 MKDK622 KULIAH KERJA LAPANGAN 00 ASM Marsudirini Santa Maria
56 Ganjil 2005 SKK316 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
57 Ganjil 2005 SKB139 MENGETIK MANUAL 02 ASM Marsudirini Santa Maria
58 Genap 2005 MKK641 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
59 Genap 2005 MKDK622 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
60 Genap 2005 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
61 Genap 2005 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
62 Genap 2005 MKK431 PRAKTEK KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
63 Genap 2005 SKK617 PRAKTIKUM KESEKRETARISAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
64 Genap 2005 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
65 Genap 2005 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
66 Genap 2005 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
67 Ganjil 2006 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
68 Ganjil 2006 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
69 Ganjil 2006 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
70 Ganjil 2006 MKK330 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
71 Ganjil 2006 MKBS124 MENGETIK I 02 ASM Marsudirini Santa Maria
72 Ganjil 2006 SKK316 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
73 Ganjil 2006 SKB3135 MENGETIK I 02 ASM Marsudirini Santa Maria
74 Ganjil 2006 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
75 Ganjil 2006 MBB647 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
76 Ganjil 2006 MBB646 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
77 Genap 2006 SKK316 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
78 Genap 2006 MKDK623 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
79 Genap 2006 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
80 Genap 2006 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
81 Genap 2006 SKK617 PRAKTIKUM KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
82 Genap 2006 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
83 Genap 2006 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
84 Genap 2006 SKK617 PRAKTIKUM KESEKRETARISAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
85 Genap 2006 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
86 Ganjil 2007 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
87 Ganjil 2007 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
88 Ganjil 2007 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
89 Ganjil 2007 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
90 Ganjil 2007 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
91 Ganjil 2007 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
92 Ganjil 2007 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
93 Ganjil 2007 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
94 Genap 2007 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
95 Genap 2007 SKK617 PRAKTIKUM KESEKRETARISAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
96 Genap 2007 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
97 Genap 2007 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
98 Genap 2007 SKB3633 PRAKTIKUM PERKANTORAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
99 Genap 2007 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
100 Ganjil 2008 SKB3332 KOMUNIKASI KANTOR 05 ASM Marsudirini Santa Maria
101 Ganjil 2008 SKB3332 KOMUNIKASI KANTOR 04 ASM Marsudirini Santa Maria
102 Ganjil 2008 SKK209 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
103 Ganjil 2008 SBB3551 LAPORAN KKL 01 ASM Marsudirini Santa Maria
104 Ganjil 2008 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
105 Ganjil 2008 SKK617 PRAKTIKUM KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
106 Ganjil 2008 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 05 ASM Marsudirini Santa Maria
107 Ganjil 2008 EA6409 STATISTIKA 01 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
108 Ganjil 2008 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
109 Ganjil 2008 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
110 Ganjil 2008 SBB3550 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
111 Ganjil 2008 SKB3534 PUBLIC SPEAKING 02 ASM Marsudirini Santa Maria
112 Ganjil 2008 SKB3534 PUBLIC SPEAKING 01 ASM Marsudirini Santa Maria
113 Ganjil 2008 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 04 ASM Marsudirini Santa Maria
114 Ganjil 2008 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
115 Ganjil 2008 MKKS209 KOMUNIKASI KANTOR 04 ASM Marsudirini Santa Maria
116 Ganjil 2008 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
117 Genap 2008 SKB3633 PRAKTIKUM PERKANTORAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
118 Genap 2008 SBB3551 LAPORAN KKL 01 ASM Marsudirini Santa Maria
119 Genap 2008 MKB3426 MANAJEMEN PERKANTORAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
120 Genap 2008 STU122 ETIKA DAN ESTETIKA 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta
121 Genap 2008 STU122 ETIKA DAN ESTETIKA 01 Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta
122 Genap 2008 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
123 Genap 2008 SKK617 PRAKTIKUM KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
124 Genap 2008 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
125 Genap 2008 SBB3550 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
126 Genap 2008 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
127 Genap 2008 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 04 ASM Marsudirini Santa Maria
128 Ganjil 2009 MKKS209 KOMUNIKASI KANTOR 01 ASM Marsudirini Santa Maria
129 Ganjil 2009 SKB3332 KOMUNIKASI KANTOR 01 ASM Marsudirini Santa Maria
130 Ganjil 2009 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
131 Ganjil 2009 SKB3330 KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA I 04 ASM Marsudirini Santa Maria
132 Ganjil 2009 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
133 Ganjil 2009 SKB3332 KOMUNIKASI KANTOR 02 ASM Marsudirini Santa Maria
134 Ganjil 2009 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
135 Ganjil 2009 SKB3332 KOMUNIKASI KANTOR 04 ASM Marsudirini Santa Maria
136 Ganjil 2009 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
137 Ganjil 2009 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 04 ASM Marsudirini Santa Maria
138 Ganjil 2009 SBB3551 LAPORAN KKL 01 ASM Marsudirini Santa Maria
139 Ganjil 2009 MKBS316 KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA I 04 ASM Marsudirini Santa Maria
140 Ganjil 2009 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
141 Ganjil 2009 SBB3550 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
142 Ganjil 2009 MKKS209 KOMUNIKASI KANTOR 02 ASM Marsudirini Santa Maria
143 Ganjil 2009 MKKS209 KOMUNIKASI KANTOR 04 ASM Marsudirini Santa Maria
144 Genap 2009 SBB651 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
145 Genap 2009 MKK431 PRAKTEK KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
146 Genap 2009 SKK3410 METODOLOGI PENELITIAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
147 Genap 2009 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
148 Genap 2009 MKB3236 APLIKASI KOMPUTER II 01 ASM Marsudirini Santa Maria
149 Genap 2009 MKB3236 APLIKASI KOMPUTER II 02 ASM Marsudirini Santa Maria
150 Genap 2009 SBB3550 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
151 Genap 2009 SKB3633 PRAKTIKUM PERKANTORAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
152 Genap 2009 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
153 Genap 2009 SBB3551 LAPORAN KKL 01 ASM Marsudirini Santa Maria
154 Genap 2009 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
155 Genap 2009 SKB3633 PRAKTIKUM PERKANTORAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
156 Genap 2009 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
157 Ganjil 2010 SKB3330 KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA I 03 ASM Marsudirini Santa Maria
158 Ganjil 2010 SBB3550 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
159 Ganjil 2010 SKB3330 KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA I 04 ASM Marsudirini Santa Maria
160 Ganjil 2010 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
161 Ganjil 2010 SBB3551 LAPORAN KKL 01 ASM Marsudirini Santa Maria
162 Ganjil 2010 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 05 ASM Marsudirini Santa Maria
163 Ganjil 2010 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
164 Ganjil 2010 MKBS316 KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA I 04 ASM Marsudirini Santa Maria
165 Ganjil 2010 SKB3330 KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA I 05 ASM Marsudirini Santa Maria
166 Ganjil 2010 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
167 Ganjil 2010 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 04 ASM Marsudirini Santa Maria
168 Ganjil 2010 MKBS316 KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA I 03 ASM Marsudirini Santa Maria
169 Genap 2010 SKB3633 PRAKTIKUM PERKANTORAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
170 Genap 2010 SPK3603 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 04 ASM Marsudirini Santa Maria
171 Genap 2010 SPK3603 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
172 Genap 2010 SKB3633 PRAKTIKUM PERKANTORAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
173 Genap 2010 SPB3248 ETIKA PROFESI 04 ASM Marsudirini Santa Maria
174 Genap 2010 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
175 Genap 2010 SKK629 LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
176 Genap 2010 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 04 ASM Marsudirini Santa Maria
177 Genap 2010 SPK3603 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
178 Genap 2010 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
179 Genap 2010 SBB3551 LAPORAN KKL 01 ASM Marsudirini Santa Maria
180 Genap 2010 SBB3550 KULIAH KERJA LAPANGAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
181 Ganjil 2011 SKB3326 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
182 Ganjil 2011 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 01 ASM Marsudirini Santa Maria
183 Ganjil 2011 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 02 ASM Marsudirini Santa Maria
184 Ganjil 2011 SKB3633 PRAKTIKUM PERKANTORAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
185 Ganjil 2011 MKBS314 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
186 Ganjil 2011 MKBS314 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
187 Genap 2011 MKB3426 MANAJEMEN PERKANTORAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
188 Genap 2011 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 01 ASM Marsudirini Santa Maria
189 Genap 2011 MKBS417 KORESPONDENSI BAHASA INDONESIA II 04 ASM Marsudirini Santa Maria
190 Genap 2011 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
191 Genap 2011 SKB3633 PRAKTIKUM PERKANTORAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
192 Genap 2011 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
193 Genap 2011 SKK3205 PENGETAHUAN KESEKRETARISAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
194 Genap 2011 SKB3633 PRAKTIKUM PERKANTORAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
195 Ganjil 2012 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
196 Ganjil 2012 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 01 ASM Marsudirini Santa Maria
197 Ganjil 2012 MKBS314 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
198 Ganjil 2012 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 02 ASM Marsudirini Santa Maria
199 Ganjil 2012 MKBS314 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
200 Genap 2012 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
201 Genap 2012 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 04 ASM Marsudirini Santa Maria
202 Genap 2012 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
203 Genap 2012 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 01 ASM Marsudirini Santa Maria
204 Genap 2012 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
205 Ganjil 2013 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 01 ASM Marsudirini Santa Maria
206 Ganjil 2013 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 02 ASM Marsudirini Santa Maria
207 Ganjil 2013 MKBS314 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
208 Ganjil 2013 MKBS314 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
209 Genap 2013 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
210 Genap 2013 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
211 Genap 2013 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
212 Ganjil 2014 MKBS314 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
213 Ganjil 2014 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 07 ASM Marsudirini Santa Maria
214 Ganjil 2014 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 01 ASM Marsudirini Santa Maria
215 Ganjil 2014 MKBS313 KESEKRETARIATAN LANJUT 02 ASM Marsudirini Santa Maria
216 Ganjil 2014 MKBS314 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
217 Genap 2014 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
218 Genap 2014 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
219 Genap 2014 MKKS208 DASAR-DASAR KESEKRETARIATAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
220 Ganjil 2015 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
221 Ganjil 2015 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 01 ASM Marsudirini Santa Maria
222 Ganjil 2015 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
223 Ganjil 2015 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
224 Genap 2015 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 02 ASM Marsudirini Santa Maria
225 Genap 2015 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 02 ASM Marsudirini Santa Maria
226 Genap 2015 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 03 ASM Marsudirini Santa Maria
227 Genap 2015 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 01 ASM Marsudirini Santa Maria
228 Genap 2015 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 01 ASM Marsudirini Santa Maria
229 Ganjil 2016 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
230 Ganjil 2016 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 01 ASM Marsudirini Santa Maria
231 Ganjil 2016 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
232 Ganjil 2016 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
233 Genap 2016 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 01 ASM Marsudirini Santa Maria
234 Genap 2016 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 01 ASM Marsudirini Santa Maria
235 Genap 2016 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 02 ASM Marsudirini Santa Maria
236 Genap 2016 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 02 ASM Marsudirini Santa Maria
237 Genap 2016 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 03 ASM Marsudirini Santa Maria
238 Genap 2016 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 03 ASM Marsudirini Santa Maria
239 Ganjil 2017 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 01 ASM Marsudirini Santa Maria
240 Ganjil 2017 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
241 Ganjil 2017 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
242 Ganjil 2017 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
243 Genap 2017 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 03 ASM Marsudirini Santa Maria
244 Genap 2017 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 02 ASM Marsudirini Santa Maria
245 Genap 2017 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 01 ASM Marsudirini Santa Maria
246 Ganjil 2018 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 03 ASM Marsudirini Santa Maria
247 Ganjil 2018 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
248 Ganjil 2018 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 01 ASM Marsudirini Santa Maria
249 Ganjil 2018 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 03 ASM Marsudirini Santa Maria
250 Ganjil 2018 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 02 ASM Marsudirini Santa Maria
251 Ganjil 2018 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
252 Genap 2018 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 01 ASM Marsudirini Santa Maria
253 Genap 2018 SKK15208 KESEKRETARIATAN I 02 ASM Marsudirini Santa Maria
254 Genap 2018 SKB15225 MENGETIK II 01 ASM Marsudirini Santa Maria
255 Ganjil 2019 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 02 ASM Marsudirini Santa Maria
256 Ganjil 2019 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 02 ASM Marsudirini Santa Maria
257 Ganjil 2019 SKB15314 MANAJEMEN PERBEKALAN 01 ASM Marsudirini Santa Maria
258 Ganjil 2019 SKB15513 KESEKRETARIATAN II 01 ASM Marsudirini Santa Maria
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 Universitas Gadjah Mada S.IP 1993 S1
2 Universitas Gadjah Mada M.Si 1999 S2
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun