PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Nama : AGUS HERMAWAN
Perguruan Tinggi : IAIN Salatiga
Program Studi : Psikologi Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : AktifNo. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Genap 2016 KPI 7 TAFSIR D IAIN Salatiga
2 Genap 2016 KPI 7 TAFSIR C IAIN Salatiga
3 Genap 2016 MD FIQH A IAIN Salatiga
4 Genap 2016 MD 10 PSIKOLOGI DAKWAH A IAIN Salatiga
5 Ganjil 2017 INS421109L AKHLAK TASAWUF A IAIN Salatiga
6 Ganjil 2017 DAK421302L TAFSIR DAN AYAT-AYAT DAKWAH D IAIN Salatiga
7 Ganjil 2017 INS421109L AKHLAK TASAWUF C IAIN Salatiga
8 Ganjil 2017 DAK421302L TAFSIR DAN AYAT-AYAT DAKWAH A IAIN Salatiga
9 Ganjil 2017 DAK421302L TAFSIR DAN AYAT-AYAT DAKWAH C IAIN Salatiga
10 Ganjil 2017 INS421109L AKHLAK TASAWUF A IAIN Salatiga
11 Ganjil 2017 INS421109L AKHLAK TASAWUF B IAIN Salatiga
12 Ganjil 2017 DAK421304 RETORIKA DAKWAH A IAIN Salatiga
13 Ganjil 2017 DAK421304 RETORIKA DAKWAH B IAIN Salatiga
14 Ganjil 2017 DAK421304 RETORIKA DAKWAH A IAIN Salatiga
15 Genap 2017 DAK202207 AL QURAN II C IAIN Salatiga
16 Genap 2017 DAK242208 FILSAFAT MANUSIA A IAIN Salatiga
17 Genap 2017 DAK2408 Filsafat Dakwah PR-A IAIN Salatiga
18 Genap 2017 DAK2212 Al Quran II C IAIN Salatiga
19 Genap 2017 DAK2204 Psikologi Dakwah A IAIN Salatiga
20 Genap 2017 MDI1424 Teknik Monitoring dan Evaluasi Dakwah A IAIN Salatiga
21 Genap 2017 DAK242208 FILSAFAT MANUSIA C IAIN Salatiga
22 Genap 2017 DAK242208 FILSAFAT MANUSIA B IAIN Salatiga
23 Ganjil 2018 INS200213 AKHLAQ TASAWUF D IAIN Salatiga
24 Ganjil 2018 DAK243203 TAFSIR AYAT AYAT PSIKOLOGI B IAIN Salatiga
25 Ganjil 2018 DAK243203 TAFSIR AYAT AYAT PSIKOLOGI C IAIN Salatiga
26 Ganjil 2018 INS200213 AKHLAQ TASAWUF C IAIN Salatiga
27 Ganjil 2018 INS2103 AKHLAQ TASAWUF (4303) C IAIN Salatiga
28 Ganjil 2018 DAK243203 TAFSIR AYAT AYAT PSIKOLOGI A IAIN Salatiga
29 Ganjil 2018 DAK2307 RETORIKA DAKWAH E IAIN Salatiga
30 Ganjil 2018 DAK2307 RETORIKA DAKWAH C IAIN Salatiga
31 Ganjil 2018 DAK2307 RETORIKA DAKWAH D IAIN Salatiga
32 Genap 2018 DAK244312 Psikologi Sosial II A IAIN Salatiga
33 Genap 2018 DAK202208 Ilmu Dakwah (117) F IAIN Salatiga
34 Genap 2018 DAK202209 Psikologi Dakwah (117) D IAIN Salatiga
35 Genap 2018 DAK202209 Psikologi Dakwah (117) F IAIN Salatiga
36 Genap 2018 DAK244312 Psikologi Sosial II B IAIN Salatiga
37 Genap 2018 DAK224206 Teknik Monitoring dan Evaluasi Dakwah A IAIN Salatiga
38 Genap 2018 DAK224206 Teknik Monitoring dan Evaluasi Dakwah B IAIN Salatiga
39 Ganjil 2019 DAK225203 Teori Kepemimpinan B IAIN Salatiga
40 Ganjil 2019 DAK225203 Teori Kepemimpinan C IAIN Salatiga
41 Ganjil 2019 DAK225203 Teori Kepemimpinan A IAIN Salatiga
42 Ganjil 2019 DAK243207 Psikologi Sosial I (4304) E IAIN Salatiga
43 Ganjil 2019 DAK217206 Khitobah II (BC) A IAIN Salatiga
44 Ganjil 2019 DAK217206 Khitobah II (BC) B IAIN Salatiga
45 Ganjil 2019 DAK244310 Psikologi Konseling A IAIN Salatiga
46 Ganjil 2019 DAK245206 Psikoterapi Islam A IAIN Salatiga
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 STAIN Kudus S.Pd.I 2003 S1
2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta M.A 2005 S2
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun