PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Nama : PRABOWO ADI WIDAYAT
Perguruan Tinggi : STIT Darul Fattah Bandar Lampung
Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : AktifNo. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2018 PBA 10215 Muhadatsah I 1SBIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
2 Ganjil 2018 PBA 10218 Nahwu III 3AIkh STIT Darul Fattah Bandar Lampung
3 Genap 2018 PBA 10217 Nahwu II 2SIA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
4 Genap 2018 PBA 10217 Nahwu II 2SIB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
5 Genap 2018 PBA 10217 Nahwu II 2MI STIT Darul Fattah Bandar Lampung
6 Genap 2018 PBA 10217 Nahwu II 2SAB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
7 Genap 2018 PBA 10501 Tarjamah 6AIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
8 Genap 2018 PBA 10217 Nahwu II 2MAB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
9 Genap 2018 PBA 10217 Nahwu II 2SAA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
10 Genap 2018 PBA 10501 Tarjamah 6BAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
11 Genap 2018 PBA 10217 Nahwu II 2MAA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
12 Genap 2018 PBA 10201 Adab 4MA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
13 Ganjil 2019 STI 10301 Psikologi Pendidikan 5BAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
14 Ganjil 2019 PBA 10225 Tafsir I 1DMIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
15 Ganjil 2019 PBA 10225 Tafsir I 1EMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
16 Ganjil 2019 PBA 10215 Muhadatsah I 1ASAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
17 Ganjil 2019 PBA 10218 Nahwu III 3CMIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
18 Ganjil 2019 STI 10301 Psikologi Pendidikan 5CIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
19 Ganjil 2019 PBA 10218 Nahwu III 3EMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
20 Ganjil 2019 PBA 10215 Muhadatsah I 1CSIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
21 Ganjil 2019 PBA 10215 Muhadatsah I 1BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
22 Ganjil 2019 STI 10301 Psikologi Pendidikan 5AAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
23 Ganjil 2019 PBA 10218 Nahwu III 3DMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
24 Ganjil 2019 PBA 10225 Tafsir I 1FMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
25 Genap 2019 PBA 10223 Shorof II 2BSAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
26 Genap 2019 PBA 10223 Shorof II 2ASAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
27 Genap 2019 PBA 10223 Shorof II 2CSIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga S.Pd.I 2010 S1
2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga M.Pd.I 2012 S2
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun