PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Nama : ZULKAHFI
Perguruan Tinggi : STKIP PGRI Bandar Lampung
Program Studi : Pendidikan Matematika
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : AktifNo. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2002 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 4 STKIP PGRI Bandar Lampung
2 Ganjil 2003 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
3 Ganjil 2003 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
4 Ganjil 2004 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
5 Ganjil 2004 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
6 Ganjil 2005 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
7 Ganjil 2005 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
8 Ganjil 2005 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
9 Ganjil 2006 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
10 Ganjil 2006 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
11 Ganjil 2006 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
12 Ganjil 2007 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
13 Ganjil 2007 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
14 Ganjil 2007 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
15 Ganjil 2007 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
16 Ganjil 2007 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
17 Ganjil 2007 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
18 Ganjil 2008 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
19 Ganjil 2008 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
20 Ganjil 2008 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
21 Ganjil 2008 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
22 Ganjil 2008 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
23 Ganjil 2008 MPK401 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
24 Ganjil 2008 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
25 Ganjil 2009 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
26 Ganjil 2009 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
27 Ganjil 2009 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
28 Ganjil 2009 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
29 Ganjil 2010 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
30 Ganjil 2010 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
31 Ganjil 2010 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
32 Ganjil 2010 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
33 Ganjil 2010 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
34 Ganjil 2010 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
35 Ganjil 2010 MPK107 PENDIDIKAN AGAMA 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
36 Ganjil 2010 MPK107 PENDIDIKAN AGAMA 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
37 Ganjil 2010 MPK107 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
38 Ganjil 2010 MPK107 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
39 Genap 2010 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
40 Genap 2010 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
41 Ganjil 2011 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
42 Ganjil 2011 MPK601 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
43 Ganjil 2011 MPK601 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
44 Ganjil 2011 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
45 Ganjil 2011 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
46 Ganjil 2011 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
47 Genap 2011 MKB193 BIMBINGAN KONSELING ISLAMI 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
48 Genap 2011 MKB193 BIMBINGAN KONSELING ISLAMI 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
49 Ganjil 2012 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
50 Ganjil 2012 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
51 Ganjil 2012 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
52 Genap 2012 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
53 Genap 2012 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
54 Genap 2012 MPB157 KEWIRAUSAHAAN 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
55 Genap 2012 MPB157 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
56 Genap 2012 MPB157 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
57 Genap 2012 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
58 Genap 2012 MPB157 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
59 Ganjil 2013 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
60 Ganjil 2013 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
61 Genap 2013 MPB157 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
62 Genap 2013 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
63 Genap 2013 MPB157 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
64 Genap 2013 MPB157 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
65 Genap 2013 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
66 Ganjil 2014 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
67 Ganjil 2014 MPK308 PEMBINAAN BAHASA NASIONAL 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
68 Ganjil 2014 MPK504 PENDIDIKAN LINGK. SOSBUD DAN TEKNOLOGI 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
69 Ganjil 2014 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
70 Ganjil 2014 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
71 Genap 2014 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
72 Genap 2014 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
73 Genap 2014 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
74 Genap 2014 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
75 Genap 2014 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
76 Genap 2014 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
77 Ganjil 2015 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
78 Ganjil 2015 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
79 Ganjil 2015 MPK504 PENDIDIKAN LINGK. SOSBUD DAN TEKNOLOGI 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
80 Genap 2015 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
81 Genap 2015 MPK104 PENDIDIKAN LINGKUNGAN SOSBUDTEK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
82 Genap 2015 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
83 Genap 2015 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
84 Ganjil 2016 MPK601 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
85 Ganjil 2016 MPK504 PENDIDIKAN LINGK. SOSBUD DAN TEKNOLOGI 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
86 Ganjil 2016 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
87 Ganjil 2016 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
88 Genap 2016 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
89 Genap 2016 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
90 Genap 2016 MKB189 PEMAHAMAN TINGKAH LAKU 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
91 Ganjil 2017 MPK601 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
92 Ganjil 2017 MPK504 PENDIDIKAN LINGK. SOSBUD DAN TEKNOLOGI 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
93 Ganjil 2017 MPK407 PENDIDIKAN AGAMA 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
94 Genap 2017 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
95 Genap 2017 MKB189 PEMAHAMAN TINGKAH LAKU 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
96 Genap 2017 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
97 Ganjil 2018 MKU101 Pendidikan Agama Islam 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
98 Ganjil 2018 MKU101 Pendidikan Agama Islam 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
99 Ganjil 2018 MKU101 Pendidikan Agama Islam 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
100 Ganjil 2018 MKU111 Pend. Lingkungan Sosial Budaya & Teknologi 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
101 Ganjil 2018 MKU101 Pendidikan Agama Islam 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
102 Ganjil 2018 MKU101 Pendidikan Agama Islam 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
103 Ganjil 2019 MKU101 Pendidikan Agama Islam 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
104 Ganjil 2019 MKU101 Pendidikan Agama Islam 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 IAIN Raden Intan Lampung M.Pd.I 2012 S2
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun