PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Nama : ANGGER PUTRI MAHARDINI
Perguruan Tinggi : STIT Darul Fattah Bandar Lampung
Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : AktifNo. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2018 PBA 10215 Muhadatsah I 1SDAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
2 Ganjil 2018 PBA 10222 Shorof I 1SDAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
3 Ganjil 2018 PBA 10222 Shorof I 1SCAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
4 Ganjil 2018 PBA 10212 Kitabah III 3BAkh STIT Darul Fattah Bandar Lampung
5 Ganjil 2018 PBA 10221 Qira'ah III 3BAkh STIT Darul Fattah Bandar Lampung
6 Ganjil 2018 PBA 10205 Insya' Tahriri I 1SCAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
7 Genap 2018 PBA 10202 Balaghah 4MI STIT Darul Fattah Bandar Lampung
8 Genap 2018 PBA 10223 Shorof II 2MAA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
9 Genap 2018 PBA 10223 Shorof II 2SAA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
10 Genap 2018 PBA 10202 Balaghah 4SI STIT Darul Fattah Bandar Lampung
11 Genap 2018 PBA 10223 Shorof II 2MAB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
12 Genap 2018 PBA 10202 Balaghah 4MA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
13 Genap 2018 PBA 10223 Shorof II 2SIB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
14 Genap 2018 PBA 10202 Balaghah 4SA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
15 Genap 2018 PBA 10223 Shorof II 2SAB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
16 Genap 2018 PBA 10223 Shorof II 2SIA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
17 Ganjil 2019 PBA 10207 Insya' Tahriri III 3BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
18 Ganjil 2019 PBA 10215 Muhadatsah I 1DMIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
19 Ganjil 2019 PBA 10215 Muhadatsah I 1FMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
20 Ganjil 2019 PBA 10205 Insya' Tahriri I 1ASAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
21 Ganjil 2019 PBA 10205 Insya' Tahriri I 1CSIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
22 Ganjil 2019 PBA 10208 Khitobah I 3DMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
23 Ganjil 2019 PBA 10204 Imla'/ Khat 1DMIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
24 Ganjil 2019 PBA 10208 Khitobah I 3EMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
25 Ganjil 2019 PBA 10204 Imla'/ Khat 1EMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
26 Ganjil 2019 PBA 10215 Muhadatsah I 1EMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
27 Ganjil 2019 PBA 10208 Khitobah I 3CMIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
28 Ganjil 2019 PBA 10204 Imla'/ Khat 1FMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
29 Ganjil 2019 PBA 10208 Khitobah I 3BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
30 Ganjil 2019 PBA 10208 Khitobah I 3ASIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
31 Ganjil 2019 PBA 10205 Insya' Tahriri I 1BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
32 Genap 2019 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2EMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
33 Genap 2019 TAR 10107 Hadits III 4DMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
34 Genap 2019 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2FMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
35 Genap 2019 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2ASAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
36 Genap 2019 TAR 10107 Hadits III 4EMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
37 Genap 2019 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2BSAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
38 Genap 2019 TAR 10107 Hadits III 4BSAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur S.Pd.I 2011 S1
2 Institut PTIQ Jakarta, Jakarta Selatan M.Pd.I 2015 S2
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun