PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Nama : MUHAMMAD ZAKY SYA'BANI
Perguruan Tinggi : STIT Darul Fattah Bandar Lampung
Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : AktifNo. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2018 PBA 10219 Qira'ah I 1SDAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
2 Ganjil 2018 STI 10311 Pengembangan Kurikulum PBA 5BAkh STIT Darul Fattah Bandar Lampung
3 Ganjil 2018 PBA 10204 Imla'/ Khat 1SAIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
4 Ganjil 2018 PBA 10219 Qira'ah I 1SBIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
5 Ganjil 2018 PBA 10203 Fahmul Masmu' 1SAIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
6 Ganjil 2018 STI 10311 Pengembangan Kurikulum PBA 5AIkh STIT Darul Fattah Bandar Lampung
7 Ganjil 2018 PBA 10204 Imla'/ Khat 1SCAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
8 Ganjil 2018 STI 101 Fahmul Masmu' 1BI STIT Darul Fattah Bandar Lampung
9 Ganjil 2018 PBA 10210 Kitabah I 1SDAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
10 Ganjil 2018 PBA 10210 Kitabah I 1SBIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
11 Genap 2018 TAR 10107 Hadits III 4SA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
12 Genap 2018 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2MAA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
13 Genap 2018 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2SIB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
14 Genap 2018 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2MI STIT Darul Fattah Bandar Lampung
15 Genap 2018 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2SAB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
16 Genap 2018 TAR 10107 Hadits III 4MI STIT Darul Fattah Bandar Lampung
17 Genap 2018 TAR 10107 Hadits III 4SI STIT Darul Fattah Bandar Lampung
18 Genap 2018 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2MAB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
19 Genap 2018 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2SAA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
20 Genap 2018 PBA 10206 Insya' Tahriri II 2SIA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
21 Ganjil 2019 PBA 10231 Nahwu I 1EMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
22 Ganjil 2019 PBA 10221 Qira'ah III 3BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
23 Ganjil 2019 PBA 10231 Nahwu I 1CSIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
24 Ganjil 2019 PBA 10203 Fahmul Masmu' 1BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
25 Ganjil 2019 PBA 10221 Qira'ah III 3ASIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
26 Ganjil 2019 PBA 10203 Fahmul Masmu' 1CSIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
27 Ganjil 2019 PBA 10210 Kitabah I 1EMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
28 Ganjil 2019 PBA 10224 Shorof III 3BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
29 Ganjil 2019 PBA 10210 Kitabah I 1DMIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
30 Ganjil 2019 PBA 10218 Nahwu III 3BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
31 Ganjil 2019 PBA 10231 Nahwu I 1DMIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
32 Ganjil 2019 PBA 10224 Shorof III 3ASIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
33 Ganjil 2019 PBA 10231 Nahwu I 1BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
34 Ganjil 2019 PBA 10210 Kitabah I 1FMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
35 Ganjil 2019 PBA 10231 Nahwu I 1FMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
36 Ganjil 2019 PBA 10218 Nahwu III 3ASIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
37 Ganjil 2019 PBA 10203 Fahmul Masmu' 1ASAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
38 Ganjil 2019 PBA 10231 Nahwu I 1ASAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
39 Genap 2019 PBA 10216 Muhadatsah II 2ASAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
40 Genap 2019 PBA 10216 Muhadatsah II 2BSAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
41 Genap 2019 PBA 10201 Adab 4CMIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
42 Genap 2019 PBA 10201 Adab 4BSAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
43 Genap 2019 PBA 10201 Adab 4ASIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
44 Genap 2019 PBA 10216 Muhadatsah II 2CSIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
45 Genap 2019 PBA 10201 Adab 4EMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
46 Genap 2019 PBA 10201 Adab 4DMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 STIT Darul Fattah Bandar Lampung S.Pd 2015 S1
2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim M.Pd 2017 S2
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun