PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Nama : OTONG HIDAYAT
Perguruan Tinggi : STKIP PGRI Bandar Lampung
Program Studi : Bimbingan Dan Konseling
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : Tidak AktifNo. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2002 MKK510 PENGANTAR PENDIDIKAN 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
2 Ganjil 2002 MKK410 PENGANTAR PENDIDIKAN 4 STKIP PGRI Bandar Lampung
3 Genap 2002 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 08 STKIP PGRI Bandar Lampung
4 Genap 2002 MKK509 KEWIRAUSAHAAN 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
5 Genap 2002 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 09 STKIP PGRI Bandar Lampung
6 Genap 2002 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 10 STKIP PGRI Bandar Lampung
7 Ganjil 2003 MKK409 KEWIRAUSAHAAN 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
8 Ganjil 2003 MKK409 KEWIRAUSAHAAN 07 STKIP PGRI Bandar Lampung
9 Genap 2003 MKK509 KEWIRAUSAHAAN 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
10 Genap 2003 MKK208 KEWIRAUSAHAAN 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
11 Genap 2003 MKK208 KEWIRAUSAHAAN 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
12 Ganjil 2004 MKK409 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
13 Ganjil 2004 MKK409 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
14 Genap 2004 MKK509 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
15 Genap 2004 MKK208 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
16 Genap 2004 MKK208 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
17 Ganjil 2005 MKK409 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
18 Ganjil 2005 MKK409 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
19 Genap 2005 MKK409 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
20 Genap 2005 MKK509 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
21 Genap 2005 MKK208 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
22 Genap 2005 MKK208 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
23 Genap 2005 MKK208 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
24 Ganjil 2006 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
25 Ganjil 2006 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
26 Ganjil 2006 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
27 Ganjil 2006 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
28 Ganjil 2006 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
29 Ganjil 2006 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
30 Ganjil 2006 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 07 STKIP PGRI Bandar Lampung
31 Genap 2006 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
32 Genap 2006 MKK409 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
33 Genap 2006 MKK509 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
34 Genap 2006 MKK509 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
35 Genap 2006 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
36 Genap 2006 MKK208 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
37 Ganjil 2007 MKK208 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
38 Ganjil 2007 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
39 Ganjil 2007 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
40 Ganjil 2007 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 07 STKIP PGRI Bandar Lampung
41 Ganjil 2007 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 08 STKIP PGRI Bandar Lampung
42 Ganjil 2007 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
43 Ganjil 2007 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
44 Ganjil 2007 MPK404 PEND. LINGK. SOSBUD & TEKNOLOGI 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
45 Ganjil 2007 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
46 Ganjil 2007 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
47 Ganjil 2007 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
48 Ganjil 2007 MKK306 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 09 STKIP PGRI Bandar Lampung
49 Genap 2007 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
50 Genap 2007 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
51 Genap 2007 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
52 Genap 2007 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
53 Genap 2007 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
54 Ganjil 2008 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
55 Ganjil 2008 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
56 Ganjil 2008 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
57 Ganjil 2008 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
58 Ganjil 2008 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
59 Ganjil 2008 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
60 Ganjil 2008 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 07 STKIP PGRI Bandar Lampung
61 Ganjil 2008 MKB122 PEMAHAMAN INDIVIDUAL TEKNIK TEST 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
62 Ganjil 2008 MKB122 PEMAHAMAN INDIVIDUAL TEKNIK TEST 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
63 Ganjil 2008 MKK510 PENGANTAR PENDIDIKAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
64 Ganjil 2008 MKB123 BIMBINGAN KONSELING KELOMPOK (TEORI) 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
65 Ganjil 2008 MKB123 BIMBINGAN KONSELING KELOMPOK (TEORI) 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
66 Ganjil 2008 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
67 Genap 2008 MKB146 BIMBINGAN BELAJAR DISEKOLAH LANJUTAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
68 Genap 2008 MKB146 BIMBINGAN BELAJAR DISEKOLAH LANJUTAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
69 Genap 2008 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
70 Genap 2008 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
71 Genap 2008 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
72 Ganjil 2009 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
73 Ganjil 2009 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
74 Ganjil 2009 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
75 Ganjil 2009 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
76 Genap 2009 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
77 Genap 2009 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
78 Genap 2009 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
79 Genap 2009 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
80 Genap 2009 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
81 Genap 2009 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
82 Ganjil 2010 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
83 Ganjil 2010 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
84 Ganjil 2010 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
85 Ganjil 2010 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
86 Ganjil 2010 MKB192 MANAJEMEN BIMBINGAN KONSELING 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
87 Ganjil 2010 MKB192 MANAJEMEN BIMBINGAN KONSELING 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
88 Ganjil 2010 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
89 Genap 2010 MKB183 PENGEMBANGAN KREATIVITAS 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
90 Genap 2010 MKB198 PENDIDIKAN HAM DAN ADVOKASI 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
91 Genap 2010 MKK207 PROFESI KEPENDIDIKAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
92 Genap 2010 MKB183 PENGEMBANGAN KREATIVITAS 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
93 Genap 2010 MKB198 PENDIDIKAN HAM DAN ADVOKASI 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
94 Genap 2010 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
95 Genap 2010 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 07 STKIP PGRI Bandar Lampung
96 Genap 2010 MKK207 PROFESI KEPENDIDIKAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
97 Genap 2010 MKK207 PROFESI KEPENDIDIKAN 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
98 Genap 2010 MKK207 PROFESI KEPENDIDIKAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
99 Genap 2010 MKK207 PROFESI KEPENDIDIKAN 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
100 Genap 2010 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
101 Genap 2010 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
102 Genap 2010 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
103 Genap 2010 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
104 Genap 2010 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
105 Ganjil 2011 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
106 Ganjil 2011 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
107 Ganjil 2011 MKK407 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
108 Ganjil 2011 MKK407 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
109 Ganjil 2011 MKB192 MANAJEMEN BIMBINGAN KONSELING 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
110 Ganjil 2011 MKB192 MANAJEMEN BIMBINGAN KONSELING 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
111 Ganjil 2011 MKB192 MANAJEMEN BIMBINGAN KONSELING 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
112 Ganjil 2011 MKB192 MANAJEMEN BIMBINGAN KONSELING 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
113 Ganjil 2011 MKK407 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
114 Ganjil 2011 MKK407 PERKEMBANGAN & BIMBINGAN PESERTA DIDIK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
115 Ganjil 2011 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
116 Ganjil 2011 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
117 Genap 2011 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
118 Genap 2011 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 05 STKIP PGRI Bandar Lampung
119 Genap 2011 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
120 Genap 2011 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
121 Genap 2011 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
122 Genap 2011 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 06 STKIP PGRI Bandar Lampung
123 Genap 2011 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
124 Ganjil 2012 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
125 Ganjil 2012 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
126 Ganjil 2012 MKK116 PENGENALAN DUNIA KERJA **) 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
127 Ganjil 2012 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
128 Ganjil 2012 MKK116 PENGENALAN DUNIA KERJA **) 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
129 Genap 2012 MKK116 PENGENALAN DUNIA KERJA **) 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
130 Genap 2012 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
131 Genap 2012 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
132 Genap 2012 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
133 Genap 2012 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
134 Genap 2012 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
135 Ganjil 2013 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
136 Ganjil 2013 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
137 Ganjil 2013 MKK116 PENGENALAN DUNIA KERJA **) 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
138 Ganjil 2013 MKK116 PENGENALAN DUNIA KERJA **) 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
139 Ganjil 2013 MKK116 PENGENALAN DUNIA KERJA **) 04 STKIP PGRI Bandar Lampung
140 Ganjil 2013 MKK116 PENGENALAN DUNIA KERJA **) 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
141 Ganjil 2013 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
142 Genap 2013 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
143 Genap 2013 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
144 Genap 2013 MKK308 KEWIRAUSAHAAN 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
145 Ganjil 2014 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 03 STKIP PGRI Bandar Lampung
146 Ganjil 2014 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 02 STKIP PGRI Bandar Lampung
147 Ganjil 2014 MKK206 PERKEMBANGAN & BIM. PESERTA DIDIK 01 STKIP PGRI Bandar Lampung
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 Universitas Pendidikan Indonesia Drs 1983 S1
2 Universitas Lampung M.Pd 2007 S2
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun