PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Nama : MUHAMMAD ARI WIBOWO
Perguruan Tinggi : STIT Darul Fattah Bandar Lampung
Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : AktifNo. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2018 PBA 10224 Shorof III 3AIkh STIT Darul Fattah Bandar Lampung
2 Ganjil 2018 PBA 10224 Shorof III 3BAkh STIT Darul Fattah Bandar Lampung
3 Ganjil 2018 PBA 10222 Shorof I 1SBIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
4 Ganjil 2018 PBA 10218 Nahwu III 3BAkh STIT Darul Fattah Bandar Lampung
5 Ganjil 2018 PBA 10222 Shorof I 1SAIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
6 Genap 2018 TAR 10105 Hadits I 2SAA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
7 Genap 2018 TAR 10105 Hadits I 2MI STIT Darul Fattah Bandar Lampung
8 Genap 2018 TAR 10107 Hadits III 4MA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
9 Genap 2018 TAR 10105 Hadits I 2SIA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
10 Genap 2018 TAR 10105 Hadits I 2MAB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
11 Genap 2018 TAR 10105 Hadits I 2SAB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
12 Genap 2018 TAR 10105 Hadits I 2SIB STIT Darul Fattah Bandar Lampung
13 Genap 2018 TAR 10105 Hadits I 2MAA STIT Darul Fattah Bandar Lampung
14 Ganjil 2019 PBA 10225 Tafsir I 1BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
15 Ganjil 2019 STI 10302 Statistik Pendidikan 5AAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
16 Ganjil 2019 PBA 10225 Tafsir I 1ASAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
17 Ganjil 2019 PBA 10204 Imla'/ Khat 1ASAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
18 Ganjil 2019 STI 10302 Statistik Pendidikan 5BAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
19 Ganjil 2019 PBA 10204 Imla'/ Khat 1CSIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
20 Ganjil 2019 TAR 10112 Tauhid/ Ilmu Kalam 3CMIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
21 Ganjil 2019 TAR 10112 Tauhid/ Ilmu Kalam 3DMAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
22 Ganjil 2019 STI 10302 Statistik Pendidikan 5CIK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
23 Ganjil 2019 TAR 10112 Tauhid/ Ilmu Kalam 3MBAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
24 Ganjil 2019 PBA 10204 Imla'/ Khat 1BSAK STIT Darul Fattah Bandar Lampung
25 Genap 2019 PBA 10223 Shorof II 2EMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
26 Genap 2019 PBA 10223 Shorof II 2FMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
27 Genap 2019 PBA 10209 Khitobah II 4CMIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
28 Genap 2019 PBA 10209 Khitobah II 4DMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
29 Genap 2019 PBA 10226 Tafsir II 2FMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
30 Genap 2019 PBA 10223 Shorof II 2DMIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
31 Genap 2019 PBA 10209 Khitobah II 4EMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
32 Genap 2019 PBA 10226 Tafsir II 2DMIk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
33 Genap 2019 PBA 10226 Tafsir II 2EMAk STIT Darul Fattah Bandar Lampung
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 STIT Darul Fattah Bandar Lampung S.Pd.I 2012 S1
2 IAIN Raden Intan Lampung M.Pd.I 2014 S2
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun