PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Data Mahasiswa Semester Genap 2009 Review Pencarian

No. NIM Nama Mahasiswa
1 09B13016 ABDUL HAKIM, S.PD.
2 09B13018 ANDI LALAK
3 09B13022 ANDI RISMAWATI
4 09B13011 ANDI SYAMSURIANI, S.PD.
5 09B13032 ARDIANA, S.PD.
6 09B13035 ARFYUNI FIRMAN
7 09B13050 ASRI H. MANSYUR
8 09B13047 ASRI, S.PD.
9 09B13005 ASRIANI HAFID
10 09B13027 ASRULLAH SYAM, S.PD.
11 09B13041 ASTUTI MUH. AMIN, S.PD.
12 09B13001 CAHAYA
13 09B13051 CLARA MARIA POLUAN
14 09B13045 DJUMARIAH, S.PD.
15 09B13025 DRA. HUZAIMAH
16 09B13038 DRA. MARWIAH
17 09B13039 DRA. SUKRIATI
18 09B13028 DRS. ILHAM SYAM
19 09B13024 EKA PRATIWI TENRIAWARU, S.PD.
20 09B13021 ERNAWATI NUR, S.PD.