PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Data Mahasiswa Semester Ganjil 2009 Review Pencarian

No. NIM Nama Mahasiswa
161 F25109090 TULUS SANTOSO, S.PD
162 F25109091 Tumiran, S.Pd
163 F25109092 TUTIK SULISTIANINGSIH, S.PD
164 F25108079 USMAN, S.PD
165 F25108013 WAHDAH, S.AG
166 F25109093 Warkintin
167 F25108051 WASILUN, S.AG
168 F25108036 Widya Ratna Dewi, S.Pd
169 F25109094 YANCE MARCUS, S.TH
170 F25109095 Yanti, S.Pd
171 F25108003 Yohanes Peten Lewo, S.Pd
172 F25109096 Yosefa, S.Pd
173 F25109097 Yudi Herdiana, S.Pd
174 F25108057 YUHANIS, S.PD
175 F25109098 YUNI SUGIARTI, S.PD
176 F25109099 YUYUN YUNIARTI, S.PD