PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Data Mahasiswa Semester Genap 2010 Review Pencarian

No. NIM Nama Mahasiswa
1 F25110030 Ahmad Hanafi, S. Sos
2 F25110002 ALEXANDER, S. SOS
3 F25108014 ARIEF TIRTANA DHARMA, S.PD
4 F25108065 Asep Sjariffudin, S.Pd
5 F25110006 ASMADI, S. PD
6 F25110007 BUJANG THAHA
7 F25108070 CHORNELIUS RIDWAN, S.PD
8 F25110001 Daniarti, A. Ma
9 F25110040 Deden Dikmat Chaidir, S.Pd
10 F25110004 Dian Apendiani, Dra
11 F25110023 DRA. HJ. RUSMAWATI
12 F25108073 DRA. SITI SYAMSINAR
13 F25108055 DRS. ACHMAD OMCHAN
14 F25108026 DRS. H. JAHILIN
15 F25108042 Drs. Hatta Abdulhaji
16 F25108030 Drs. Hendarlin
17 F25108012 DRS. JUMAR
18 F25108017 DRS. KHAIRUL AZHAR
19 F25108018 DRS. MOHAMAD TOHA
20 F25108027 Drs. Sonlie