PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Data Mahasiswa Semester Genap 2010 Review Pencarian

No. NIM Nama Mahasiswa
21 F25108028 DRS. WAGIANTO
22 F25109018 Esti Wahyuni, Dra.
23 F25109020 EVY YUNUS, S.SOS
24 F25108032 Faridhatun Muslichah, S.Pd
25 F25110039 Fivina Sari, S. Pd
26 F25110012 FRANSISKA EMILIANA SURAYMI, S.
27 F25110035 Gatot Hadi Subroto, Drs
28 F25108009 Hairunisa, S.Pd
29 F25109025 HANIZAN, S.IP
30 F25108063 Hayatunupus, S.Ag
31 F25110033 HILDA FICKVA SARI
32 F25110014 Hj. Rusnila, S. Ag
33 F25110027 Jacques Song, SE
34 F25110036 JAHIRIANSYAH, S. PD
35 F25108052 Jamyas Suhardi, S.Pd
36 F25110011 Kinanti Wahyurini, S. Pd. SD
37 F25110020 KST AL ENDY
38 F25110034 Liem Swi King, S.Pd
39 F25110037 M. Gemah Rachamatullahi, Drs
40 F25108044 M. HARUN, S.AG