PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Data Mahasiswa Semester Genap 2009 Review Pencarian

No. NIM Nama Mahasiswa
1 09A06005 ADAWIYAH PETTALONGI
2 09A06013 ANDI PADALIA
3 09A06039 ANSAR ARIFIN
4 09A06015 ARWIN
5 09A06033 ASTUTY
6 09A06018 DARWIS, S.PD, M.KES
7 09A06025 DEETJE ANNA KAWENGIAN SS,MM
8 09A06032 DRA. A. MASCUNRA AMIR, M.SI
9 09A06014 DRA. FATIMAH AZIZ,. M.PD
10 09A06034 DRA. HASLINDA BAJI ANRIANI, M.
11 09A06020 DRA. HERIYATI YATIM, M.PD
12 09A06038 DRA. HJ. HANIAH HAMID, M.PD
13 09A06004 DRA. HJ. SYAMSIDAR MURAD, M.HU
14 09A06017 DRA. NETTY HERAWATY, M.SI
15 09A06027 DRA. NILA SASTRAWATY, M.SI
16 09A06010 DRA. NURMI NONCI, M.SI
17 09A06042 DRA. ROSMAWATI, M.SI
18 09A06023 DRS. ANDI MUHAMMAD SAID, M.HUM
19 09A06011 DRS. H. HUSAIN HAMKA, MS
20 09A06022 DRS. H. MUH. NATSIR HAMDAT, M.