PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Data Mahasiswa Semester Genap 2015 Review Pencarian

No. NIM Nama Mahasiswa
1 1406001 A. Fahmi Fawaid Umar
2 1306001 AAT
3 1406002 Abdul Azis Nurhakim
4 1406003 Abdul Majid
5 1206003 ABDUL RAHMAN SAPUTRA
6 1506051 Acep Nugraha
7 1406010 Achmad Alfian
8 1506087 Achmad Fachrudin Shaleh
9 1506033 Adam Hadikusuma
10 1406004 Adam Kurnia
11 1406005 Adam Nugraha
12 1306003 ADE INDRA
13 1506152 Ade Rahmat
14 1406006 Ade Runi Rohaeni
15 1306005 ADI MAULANA MUHIDIN
16 1506064 Adie Ahmad Fakhruddinsyah
17 1506001 Adinda Pratama Putra Setya
18 1506014 Aditya Permana
19 1506058 Aditya Rahman
20 1506111 Adri Nur Lubis Awali